Η εξέλιξη αυτή αποτελεί προϊόν του διαλόγου που διεξήγαγε η Επιτροπή και το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (δίκτυο ΣΠΚ) το 2021 για την αντιμετώπιση των συνεπειών των μαζικών ακυρώσεων πτήσεων.

Η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών μόλις έλαβαν από 16 μεγάλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες επιβεβαίωση ότι επέστρεψαν το αντίτιμο πάνω από 500.000 κουπονιών, τα οποία είχαν επιβάλει στους καταναλωτές για ματαιωθείσες πτήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί προϊόν του διαλόγου που διεξήγαγε η Επιτροπή και το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (δίκτυο ΣΠΚ) το 2021 για την αντιμετώπιση των συνεπειών των μαζικών και πρωτοφανών ακυρώσεων πτήσεων που σημειώθηκαν στα πρώτα στάδια της πανδημίας.

Στο πλαίσιο του διαλόγου του 2021, οι αεροπορικές εταιρείες δεσμεύτηκαν να λάβουν μέτρα για να ευθυγραμμίσουν τις πρακτικές τους με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα δικαιώματα των καταναλωτών και των επιβατών.

Οι δεσμεύσεις περιλαμβάνουν:

-Tην εκκαθάριση των καθυστερημένων επιστροφών και την έγκαιρη επιστροφή των χρημάτων των επιβατών
-Tην καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα δικαιώματα που σχετίζονται με τις ακυρώσεις
-Την προσφορά στους καταναλωτές της δυνατότητας ανταλλαγής των κουπονιών με χρήματα σε όλες τις περιπτώσεις που τους είχαν προηγουμένως επιβληθεί κουπόνια.