Ελληνική πρωτιά στον τομέα των εμπορικών πτήσεων για το 2022 στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα, ήταν η μοναδική χώρα μεταξύ των μελών της ΕΕ, που κατέγραψε τις περισσότερες από το 2019 (+1%). Το 2022, ο αριθμός των εμπορικών πτήσεων στην ΕΕ εξακολουθούσε να είναι χαμηλότερος από τον αριθμό πριν από την πανδημία του 2019.

Ειδικότερα, οι πιο σημαντικές μειώσεις στον αριθμό των εμπορικών πτήσεων καταγράφηκαν τον Ιανουάριο (-34% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2019), τον Φεβρουάριο (-33%), τον Μάρτιο (-27%) και τον Απρίλιο (-19%). Καθώς προχωρούσε το έτος, καταγράφηκε πιο σημαντική ανάκαμψη, με πτώσεις μεταξύ 14% και 16% που καταγράφηκαν μεταξύ Μαΐου και Δεκεμβρίου 2022. Οι πιο σημαντικές ανακτήσεις καταγράφηκαν τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο (και οι δύο -14%).

Με την Ελλάδα να ανακάμπτει πλήρως και να υπερβαίνει τα δεδομένα του 2019, οι χώρες που βρέθηκαν επίσης κοντά αλλά όχι στην πλήρη ανάκαμψη ήταν η Πορτογαλία (-4% σε σύγκριση με το 2019), το Λουξεμβούργο (-8%) και η Κροατία (-9%).

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, οι χώρες που παρουσίασαν τα λιγότερα σημάδια ανάκαμψης ήταν η Σλοβενία ​​(-41%), η Τσεχία (-35%), η Φινλανδία (-33%) και η Σουηδία (-31%).