Η συνέλευση των μετόχων της Alitalia συνήλθε για την έγκριση των οικονομικών στοιχείων του 2011 και την ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Συμβουλευτικής Επιτροπής της εταιρείας.


Οι μέτοχοι επέλεξαν τα 19 μέλη του Συμβουλίου και επιβεβαίωσαν την παραμονή του Roberto Colaninno στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την ολοκλήρωση της συνέλευσης των μετόχων πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. του οποίου η πρώτη απόφαση αφορούσε τον διορισμό του Andrea Ragnetti στη θέση του νέου Διευθύνοντος Συμβουλίου. Επιπλέον οι Elio Cosimo Catania και Salvatore Mancuso διορίστηκαν Αντιπρόεδροι του Δ.Σ.


Έτσι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Alitalia είναι το ακόλουθο:
• Roberto Colaninno, Πρόεδρος
• Andrea Ragnetti, Διευθύνων Σύμβουλος
• Elio Cosimo Catania, Αντιπρόεδρος
• Salvatore Mancuso, Αντιπρόεδρος
• Μέλη: Jean-Cyril Spinetta, Peter Frans Hartman, Bruno Matheu, Philippe Calavia, Lino Bergonzi, Cosimo Carbonelli D’Angelo, Achille D’Avanzo, Gioacchino Paolo Ligresti, Davide Maccagnani, Gaetano Miccichè, Ernesto Monti, Antonio Orsero, Angelo Massimo Riva, Maurizio Traglio, Antonino Turicchi.


Ο Andrea Ragnetti διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της Alitalia από τις 5 Μαρτίου 2012, ενώ από το 2003 έως το 2010 κατείχε σειρά θέσεων ευθύνης στην Philips, μεταξύ των οποίων μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του τομέα Consumer Lifestyle. Στον αντίποδα οι μέτοχοι ευχαρίστησαν τον απερχόμενο CEO (Chief Executive Officer) Rocco Sabelli για το σύνολο της παραμονής του στην εταιρεία και τα θετικά αποτελέσματα που αυτή επέτυχε υπό την καθοδήγησή του.