Τη μίσθωση των ξενοδοχείων του στη Ρόδο στην εταιρία FTI Group, για χρονικό διάστημα επτά ετών, που αποτελεί τον τέταρτο tour operator της Γερμανίας και απασχολεί περισσότερους από 6.500 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο ανακοίνωσε σήμερα ο τουριστικός όμιλος Παπαβασιλείου, από τις πρώτες ροδίτικες εταιρείες που ασχολούνται με τον τουρισμό.

Η διαχείριση του τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα γίνεται από την εταιρία Meeting Point Ηellas Management A.E. «Με την απόφαση μιας εγγυημένα καρποφόρας στρατηγικής σύμπραξης, ο ξενοδοχειακός όμιλος Blue Bay Group, που ιδρύθηκε το 1975 με πρώτη ξενοδοχειακή μονάδα το Blue Bay Hotel στην Ιαλυσό της Ρόδου και επεκτάθηκε από το έτος 2000 στη Νότια Ρόδο με τα συγκροτήματα Miraluna και Kiotari Bay, διασφαλίζει την οικονομική αυτοτέλειά του, διευρύνει τις συνέργειές του στον τουριστικό κλάδο, εγγυάται τη διατήρηση των θέσεων εργασίας προσωπικού του και εξασφαλίζει το σύνολο των υποχρεώσεών του τόσο προς την Πολιτεία, τους πιστωτές του, καθώς επίσης και τους προμηθευτές του» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο όμιλος Παπαβασιλείου κάνοντας γνωστή την συμφωνία, η οποία διαμορφώνει νέα δεδομένα στον ξενοδοχειακό κλάδο του νησιού.

Κάνει επίσης γνωστό ότι η αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας συνεχίζεται με την επέκταση της ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή των Πεύκων, όπου θα αναβαθμιστεί το ξενοδοχείο Sunrise Resort, καθώς και με την αύξηση της δυναμικότητας των ήδη υφισταμένων ξενοδοχειακών μονάδων.

Οι δομές του ομίλου που εντάσσονται πλέον στο σχήμα Labranda Hotels & Resorts, επιφέρουν αδιαμφισβήτητη προστιθέμενη αξία στο ελληνικό τουριστικό προϊόν, και ενισχύουν το τουριστικό ρεύμα στη Ρόδο με την προβλεπόμενη χρονική επέκταση της λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων.

Συμμετέχοντας σε ένα διεθνές επιχειρηματικό σχήμα ο Τουριστικός Όμιλος Παπαβασιλείου θα συνεργάζεται με την Labranda Hotels & Resorts στις επενδυτικές επιλογές της στην Ελλάδα, με δυνατότητες επιχειρηματικής επέκτασης σε χώρες με αναπτυσσόμενο τουριστικό κλάδο.