Εξήντα χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, οι αρχηγοί των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών συναντώνται σήμερα στη Ρώμη σε μια επετειακή Σύνοδο, όπου θα αποτιμήσουν την πορεία της Ευρώπης έως τώρα και θα λάβουν αποφάσεις επί των προτεραιοτήτων και των τρόπων αντιμετώπισης των προκλήσεων για τα επόμενα δέκα χρόνια.

Ενόψει λοιπόν της σημερινής σύσκεψης στην ιταλική πρωτεύουσα για τα 60 χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ευρωπαϊκός κλάδος των Αερομεταφορών και συγκεκριμένα το Συμβούλιο των Αεροδρομίων της Ευρώπης, τοποθετήθηκε σχετικά με την αγορά των αερομεταφορών.

Ειδικότερα, τάχθηκε της συνέχειας της ενιαίας αγοράς ως καθοριστικού παράγοντα για την συνέχιση της προόδου του κλάδου και τόνισε τη συμβολή της ενιαίας Αεροπορικής Αγοράς στην ολοκληρωμένη αγορά των αερομεταφορών, η οποία βασίστηκε σε κοινούς κανόνες για όλη την ΕΕ κάτι που συνέβαλλε στην αύξηση των διασυνδέσεων και στην ευημερία, στη μεγαλύτερη πρόσβαση με χαμηλότερες τιμές στους ναύλους και τις υπηρεσίες.