Η AXA προσφέρει πλέον ασφάλιση μέσω της τεχνολογίας blockchain.

Το fizzy μια πλήρως αυτοματοποιημένη και ασφαλής πλατφόρμα για την παραμετρική ασφάλιση έναντι καθυστερημένων πτήσεων. Η παράμετρος είναι τα στατιστικά στοιχεία των πτήσεων.

Σύμφωνα με την AXA, η πλατφόρμα προσφέρει άμεση, αυτόματη αποζημίωση στους καταναλωτές των οποίων οι πτήσεις καθυστερούν. Εάν το αεροπλάνο σας έχει καθυστερήσει περισσότερο από δύο ώρες, το fizzy θα σας αποζημιώσει αμέσως.

ID:821795

Όταν αγοράζετε ασφάλιση για καθυστέρηση πτήσης στην πλατφόρμα, η αγορά γίνεται μέσω του λογισμικού συναλλαγών Ethereum, καθιστώντας το ασφαλιστικό συμβόλαιο απαραβίαστο. Η σύμβαση συνδέεται με παγκόσμιες βάσεις δεδομένων εναέριας κυκλοφορίας, οπότε μόλις παρατηρηθεί καθυστέρηση άνω των δύο ωρών, η αποζημίωση ενεργοποιείται αυτόματα.

Με αυτόν τον τρόπο, η AXA μεταβιβάζει την απόφαση αποζημίωσης σε ένα ανεξάρτητο δίκτυο, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη που μπορούν να έχουν οι πελάτες στην εταιρεία.

Η κάλυψη είναι απόλυτα διαφανής, όπως επισημαίνει η AXA, καθώς οι χρήστες γνωρίζουν εκ των προτέρων το ποσό που θα τους επιστραφεί σε περίπτωση που καθυστερήσει η πτήση τους. Η χρήση της τεχνολογίας blockchain εγγυάται την ακεραιότητα των συμβάσεων που καταγράφονται σε αυτήν.