Η Ryanair επιβεβαίωσε ότι συνάντησε στην Ρώμη τις 3 κύριες ενώσεις προσωπικού καμπίνας επιβατών, FIT CISL, ANPAC, και ANPAV, και ότι συμφώνησαν σε ένα σύνολο όρων, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας για την κάλυψη του ιταλικού πληρώματος θαλάμου επιβατών της Ryanair από την 1η Οκτωβρίου 2018.

Τα μέρη συμφώνησαν ότι «βρίσκονται τώρα στα τελικά στάδια της σύναψης των τελικών όρων» με τις εξής προϋποθέσεις: Θα ισχύει για 3 έτη, από Παρ 1 Οκτ 2018 έως και 31 Δεκ 2021, ακόμη θα διέπεται από το ιταλικό δίκαιο και τα ιταλικά δικαστήρια και θα επιτρέπεται στα ιταλικά μέλη του πληρώματος θαλάμου επιβατών να μεταβαίνουν σε τοπικές συμβάσεις για μια συμφωνημένη περίοδο.

Ακόμη, θα προβεί σε αυξήσεις στο πλαίσιο μιας νέας διάρθρωσης αμοιβών, η οποία θα εξασφαλίσει ότι τα πληρώματα θα επωφεληθούν από αυξημένα αφορολόγητα δικαιώματα (παρόμοια με άλλες ιταλικές αεροπορικές εταιρείες) και τέλος θα θεσπίσει ιταλικό συνταξιοδοτικό σύστημα ως μέρος του συνόλου των ενεργειών

Η Chief People Officer της Ryanair Eddie Wilson δήλωσε:

«Χαιρετίζουμε τη συμφωνία με τα 3 ιταλικά συνδικάτα πληρώματος θαλάμου επιβατών με όρους συλλογικής σύμβασης εργασίας, που θα καλύπτει όλο το ιταλικό πλήρωμα θαλάμου και θα ξεκινήσει από τον επόμενο μήνα. Η συμφωνία αυτή ακολουθεί τις πρόσφατες συμφωνίες πληρώματος θαλάμου επιβατών στην Ιρλανδία με τη FORSA και στο Ηνωμένο Βασίλειο με την UNITE.

Αναμένουμε να υπογράψουμε τη σύμβαση για το ιταλικό προσωπικό μας πριν από το τέλος του Σεπτέμβρη, γεγονός που θα οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις στις αμοιβές και άλλα οφέλη για το ιταλικό πλήρωμα θαλάμου. Η συμφωνία αυτή αποτελεί ακόμη ένα σημάδι της σημαντικής προόδου που επιτελεί η Ryanair στην επίτευξη συμφωνιών με το προσωπικό μας και τα συνδικάτα τους σε διάφορες χώρες της ΕΕ και απορρίπτει ψευδείς ισχυρισμούς μικρότερων συνδικάτων που δεν συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις αυτές και απειλούν με απεργίες αργότερα αυτό το χειμώνα, οι οποίες είτε δεν θα πραγματοποιηθούν, είτε θα αποτύχουν».