Βαθαίνει η κρίση για τις αεροπορικές, ο αντίκτυπος του πανδημικού ιού Covid-19 ξεπερνά σημαντικά τις αρχικές προβλέψεις.

Σύμφωνα με τα νεώτερα στοιχεία που εξέδωσε η ΙΑΤΑ στις 24 Μαρτίου 2020, τα έσοδα των αεροπορικών για το 2020 προβλέπεται να υποχωρήσουν κατά 44% των αρχικών εκτιμήσεων και να διαμορφωθούν στα 252 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (αρχική εκτίμηση: 113 δισεκατομμύρια δολάρια, πριν την επιβολή των μέτρων). Πρόκειται για ένα σενάριο το οποίο βασίζεται στο ότι τα περιοριστικά μέτρα θα διαρκέσουν άνω των τριών μηνών και έπειτα θα ακολουθήσει μία σταδιακή οικονομική ανάκαμψη. Σήμερα οι περισσότερες αεροπορικές έχουν προσεδαφίσει τα αεροσκάφη τους ή πετούν άδεια για να κρατήσουν τα slots.

Με στόχο να σταματήσουν οι «πτήσεις-φαντάσματα» για να κρατούν οι αεροπορικές τα slots (χρονοθυρίδες αερομεταφορέων), η Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε την ενεργοποίηση της κατεπείγουσας διαδικασίας που προβλέπεται στο Άρθρο 163 του Κανονισμού του ΕΚ. Τούτων δοθέντων το ΕΚ, σήμερα, 26 Μαρτίου 2020 θα συζητήσει και θα αποφανθεί για την αναστολή των κανόνων της ΕΕ για τα slots.

Από τον Οκτώβριο του 2020, οι κανόνες των αερομεταφορών υποχρεώνουν τις αεροπορικές να χρησιμοποιούν τουλάχιστον το 80% των «slots» απογείωσης και προσγείωσης που τους έχουν δοθεί, ώστε να μην βρεθούν σε κίνδυνο να χάσουν τις χρονοθυρίδες αυτές την επόμενη περίοδο. Το γεγονός αυτό ασκεί πιέσεις στον κλάδο, ωθώντας τον να εκτελεί πτήσεις με άδεια αεροπλάνα από το τέλος Ιανουαρίου με το που ξεκίνησε ο κορονοϊός (Covid-19) να εξαπλώνεται και να παίρνει παγκόσμιες διαστάσεις.

Οι πτώσεις αυτές έχουν μεγάλο περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος, το οποίο το Κοινοβούλιο έχει δεσμευθεί να σταματήσει. Στο πλαίσιο αυτό, οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν για την προσωρινή αναστολή του κανόνα «use it or lose it», σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων από την υποβολή της πρότασης της Επιτροπής. Ο κανόνας αυτός δεν είναι η πρώτη φορά που χαλαρώνει, έχει ανασταλεί στο παρελθόν σε σειρά περιπτώσεων, όπως για παράδειγμα το 2009 λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις αεροπορικές εταιρείες.

Αποσκοπώντας στην ταχεία υιοθέτηση της προσωρινής αναπροσαρμογής των κανόνων, η επιτροπή Μεταφορών του ΕΚ ζήτησε την ενεργοποίηση της κατεπείγουσας διαδικασίας που προβλέπεται στο Άρθρο 163 του Κανονισμού του ΕΚ ώστε η πρόταση να ψηφιστεί απευθείας στη σύνοδο της Ολομέλειας. Το Συμβούλιο έφτασε σε συμφωνία επί της θέσης του για το θέμα στις 20 Μαρτίου, τροποποιώντας τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής των σχετικών κανόνων μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2020, επεκτείνοντάς την σε σχέση με την αρχική πρόταση για αναστολή μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Κροατική Προεδρία και Ευρωβουλευτές για τον Covid-19

Περαιτέρω, o συντονισμός για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Covid-19 βρέθηκε στο επίκεντρο της έκτακτης συζήτησης στη σύνοδο της ολομέλειας με το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Χθες εκπρόσωποι της Κροατικής Προεδρίας του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζήτησαν με τους ευρωβουλευτές τα μέτρα που παίρνει η ΕΕ για να απαντήσει αποτελεσματικά και συντονισμένα στην εξάπλωση του Covid-19.

Τα μέτρα που έχουν προταθεί μέχρι στιγμής συμπεριλαμβάνουν άμεση οικονομική ενίσχυση προς τις χώρες που πλήττονται, βοήθεια για τους τομείς της οικονομίας που κινδυνεύουν με κατάρρευση και υλικοτεχνική στήριξη για να κατευθυνθεί ιατροφαρμακευτικός και άλλος απαραίτητος εξοπλισμός εκεί που χρειάζεται.

Επενδύσεις 37 δισεκατομμυρίων

Η Επιτροπή πρότεινε να διατεθούν 37 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση του κορονοϊού, κάνοντας χρήση των επιστροφών προχρηματοδότησης των διαρθρωτικών ταμείων. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, τα οποία τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να προσθέσουν στα 29 δισεκατομμυρίων ευρώ των διαρθρωτικών ταμείων. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή πρότεινε να επεκταθεί το πεδίο δράσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης ώστε να καλύπτει κρίσεις στη δημόσια υγεία, προκειμένου, αν χρειαστεί, να χρησιμοποιηθεί για τα περισσότερο πληγέντα κράτη-μέλη.

Ενεργοποιείται το Ταμείο Αλληλεγγύης

Επιπλέον το Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τη χρήση του Ταμείου Αλληλεγγύης για έκτακτες περιπτώσεις που αφορούν τη δημόσια υγεία, ξεκλειδώνοντας ως και 800 εκατομμύρια για τα κράτη-μέλη μέσα στο 2020. Οι αλλαγές αυτές θα επιτρέψουν:

  1. α αυξηθεί η προκαταβολή πόρων για όλων των ειδών καταστροφές στο 25% της αναμενόμενης κάλυψης του Ταμείου, με μέγιστο ποσό τα 100 εκατομμύρια ευρώ,
  2. να αυξηθούν οι συνολικοί πόροι του προϋπολογισμού για προκαταβολές από το Ταμείο από τα 50 εκατομμύρια στα 100,
  3. να επεκταθεί το πεδίο κάλυψης του Ταμείου ώστε να ενταχθεί σε αυτό η στήριξη σε μεγάλης κλίμακας έκτακτα περιστατικά που αφορούν τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, καθώς και των μέτρων για την πρόληψη, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εξάπλωσης ασθενειών.

Πηγή: epixeirw.gr