Σχέδιο νόμου κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών με θέμα την «Οικονομική αποκατάσταση παραχωρησιούχων αεροδρομίων λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 για το έτος 2020».

Με το συνολικό ποσό των 308 εκατ. ευρώ ενισχύει το υπουργείο Οικονομικών την εταιρεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος” (130 εκατ.) και την εταιρεία διαχείρισης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που ελέγχει η Fraport (177,8 εκατ.) με νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή.

Επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι  η επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το 2020 μειώθηκε κατά 68,4%, στα 8,07 εκατομμύρια επιβάτες, από 25,57 εκατομμύρια επιβάτες το 2019. Στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece η επιβατική κίνηση μειώθηκε πέρυσι κατά 71,4%, στα 8,6 εκατομμύρια, από 30,15 εκατομμύρια το 2019.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο κατά την επισκόπηση των συνεπειών της Πανδημίας στα 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια της χώρας που διενεργήθηκε από την Deloitte η απώλεια της Fraport Greece σε επίπεδο των κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υπολείπονται των προβλεφθέντων κατά 177.864.233 ευρώ. 
 
Η αποζημίωση φτάνει αυτό το ποσό των περίπου 177,8 εκατ. ευρώ. Έτσι συμφωνήθηκε ότι η Παραχωρησιούχος δεν θα καταβάλει την ετήσια αμοιβή παραχώρησης για τα έτη 2019, 2020 και 2021. 
 
Ακόμη, αν κατά το 2021 η επιβατική κίνηση είναι μικρότερη από τα 30,8 εκατ. επιβάτες η Fraport Greece δεν θα οφείλει και δεν θα καταβάλει την ετήσια αμοιβή παραχώρησης και για το έτος παραχώρησης 2022. 
 
Για τους ίδιους λόγους προβλέπεται ότι η Fraport Greece συμψηφίζει την αποζημίωση με τη Μεταβλητή Αμοιβή Παραχώρησης που προβλέπεται στις Συμβάσεις Παραχώρησης των 14 αεροδρομίων. Ειδικότερα προβλέπεται ότι η Μεταβλητή Αμοιβή Παραχώρησης θα ξεκινήσει να υπολογίζεται από το 2022. Αν η επιβατική κίνηση του 2021 υπολείπεται τα 30,8 εκατ. επιβάτες τότε η “περίοδος χάριτος” επεκτείνεται κατά ένα χρόνο. 
 
Στο πλαίσιο της συμφωνίας η Fraport Greece δεσμεύεται ότι δεν θα διανείμει μερίσματα στους μετόχους του και δεν θα προβεί σε αποπληρωμή κεφαλαίου δευτερογενούς χρέους μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022. 

Σε δεύτερο άρθρο του νομοσχεδίου προβλέπεται η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, στην εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ έως του ποσού των 130 εκατ. ευρώ. 
 
Από τα 130 εκατ. ευρώ αυτά ποσό έως 51,57 εκατ. ευρώ θα δοθούν με άμεση επιχορήγηση. Τα υπόλοιπα κεφάλαια, περίπου 78,43 εκατ. θα δοθούν μέσω συμψηφισμού υποχρεώσεων καταβολής αμοιβης για τη χορήγηση δικαιωμάτων για τα έτη 2020, 2021 και 2022. 

Η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης προς τη ΔΑΑ “Ελ. Βενιζέλος” τελεί υπό την αίρεση εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η  στήριξη θα χορηγηθεί με δύο τρόπους: αφενός με την καταβολή μετρητοίς 51.575.964 ευρώ και αφετέρου με τον συμψηφισμό του ετήσιου ανταλλάγματος που υποχρεούται να καταβάλει η «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών», ποσού έως και 78.424.036 ευρώ, κατά τα έτη 2020, 2021 και 2022. Υπενθυμίζεται ότι τα αεροδρόμια έχουν ενταχθεί στους κλάδους που υπέστησαν σφοδρό πλήγμα από την πανδημία και γι’ αυτό εξαιρούνται από τους περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.