Η Διεθνής Ένωση Εναέριων Μεταφορών (IATA) ζητά την υιοθέτηση του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή επικεφαλής της οργάνωσης, το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο και για άλλα κράτη, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η ανάκαμψη των ταξιδιωτικού κλάδου.

Έως τώρα, αν και υπάρχουν αρκετές ψηφιακές εφαρμογές για την κυκλοφορία των πολιτών, δεν έχει καθιερωθεί ένα παγκόσμιο σύστημα μετακινήσεων.

Ως εκ τούτου, η ΙΑΤΑ καλεί τη διεθνή κοινότητα να υιοθετήσει τη λύση της Ευρώπης, που αποδεικνύεται αρκετά αποτελεσματική

Κι αυτό, καθώς είναι διαθέσιμη σε χαρτί ή σε ψηφιακή μορφή, ενώ διαθέτει έναν μοναδικό QR κωδικό, που είναι εύκολος να χρησιμοποιηθεί στα αεροδρόμια. 

Δεν είναι τυχαίο ότι περίπου 60 χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο υιοθέτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δρομολογώντας διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε.